مقایسه املاک

ویلا چمستان

تماس با ویلا چمستان

1,400,000,000تومان
خرید ویلا سعادت آباد در چمستان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

1,400,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

2 ماه پیش

680,000,000تومان
خرید ویلا چمستان اکازیون

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 280

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

680,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 280

املاک, ویلا

2 ماه پیش

770,000,000تومان
خرید ویلا نور همصفا

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 440

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

770,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 440

املاک, ویلا

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

670,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 200

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 200

املاک, ویلا

2 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا همصفا چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

2 ماه پیش

385,000,000تومان
خرید ویلا ارزان قیمت در چمستان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

385,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 200

املاک, ویلا

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

2 ماه پیش

730,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان با قیمت مناسب

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 265

املاک, ویلا

ویلا چمستان

2 ماه پیش

730,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 265

املاک, ویلا

2 ماه پیش

540,000,000تومان
ویلا چمستان اقساطی

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 210

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

540,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 210

املاک, ویلا

2 ماه پیش

650,000,000تومان
خرید ویلا چمستان نیم پیلوت

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

ویلا چمستان

2 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان
خرید ویلا باغ در شمال آمل

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 600

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 600

املاک, ویلا

2 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا سعادت آباد چمستان جنگلی

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

2 ماه پیش

480,000,000تومان
خرید ویلا چمستان ارزان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

2 ماه پیش

650,000,000تومان
خرید ویلا چمستان قیمت مناسب

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

2 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی در جوربند

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

2 ماه پیش

590,000,000تومان
خرید ویلا چمستان شرایطی

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

ویلا چمستان

2 ماه پیش

590,000,000تومان

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

2 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا لوکس چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 290

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 290

املاک, ویلا

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان
خرید ویلا در امیرآباد نور

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

2 ماه پیش

570,000,000تومان
خرید ویلا چمستان قسطی

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

570,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

2 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی در آمل

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

2 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا چمستان جنگلی ورازده

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا در امیرآباد

خرید ویلا در امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,700,000,000تومان
خرید ویلا در جوربند

خرید ویلا در جوربند

مازندارن چمستان جوربند

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,700,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

740,000,000تومان
خرید ویلا نیم دوبلکس چمستان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 300

املاک, ویلا

ویلا چمستان

3 ماه پیش

740,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

900,000,000تومان
خرید ویلا در بهدشت

خرید ویلا در بهدشت

مازندران چمستان بهدشت

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

900,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

600,000,000تومان
خرید ویلا چمستان جنگلی

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

750,000,000تومان
خريد ويلا در چمستان نور

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 230

املاک, ویلا

ویلا چمستان

3 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

450,000,000تومان
خرید ویلا اقساطی چمستان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 210

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 210

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان
خرید ویلا چمستان سعادت آباد اکازیون

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 500

املاک, ویلا

3 ماه پیش

650,000,000تومان
ویلا الیمالات نور

ویلا الیمالات نور

مازندران نور الیمالات

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

480,000,000تومان
خرید ویلا در الیمالات نور

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 200

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 200

املاک, ویلا

3 ماه پیش

390,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان ارزان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

390,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

390,000,000تومان
خرید ویلا ارزان کلوده محمودآباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 240

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

390,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 240

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا در کلوده محموداباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا کلوده محموداباد

خرید ویلا کلوده محموداباد

مازندران محمودآباد کلوده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

3 ماه پیش

350,000,000تومان
خرید ویلا ارزان در چمستان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا ورازده

خرید ویلا ورازده

مازندران چمستان ورازده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

570,000,000تومان
خرید ویلا امیرآباد

خرید ویلا امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

570,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

570,000,000تومان
خرید ویلا کلوده

خرید ویلا کلوده

مازندران محمودآباد کلوده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

570,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

570,000,000تومان
خرید ویلا در سعادت آباد

خرید ویلا در سعادت آباد

مازندران چمستان سعادت آباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

570,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

670,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 600

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

670,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 600

املاک, ویلا

3 ماه پیش

600,000,000تومان
ویلا چمستان

ویلا چمستان

مازندران چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

450,000,000تومان
خرید ویلا چمستان کراتکتی

خرید ویلا چمستان کراتکتی

مازندران چمستان کراتکتی

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

600,000,000تومان
خرید ویلا در نور

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

500,000,000تومان
خرید ویلا آمل

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

750,000,000تومان
خرید ویلا در امیرآباد چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا نور الیمالات

خرید ویلا نور الیمالات

مازندران نور الیمالات

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا چمستان در جوربند

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 280

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 280

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان
خرید ویلا استخردار سعادت آباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا شمال چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا سنددار چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

630,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان شمال

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

630,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

750,000,000تومان
خرید ویلا ولیسده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 612

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 612

املاک, ویلا

3 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا باغ آمل

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

املاک, ویلا

3 ماه پیش

900,000,000تومان
خرید ویلا چمستان بلویچ

خرید ویلا چمستان بلویچ

مازندران چمستان بلویچ

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 330

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

900,000,000تومان

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 330

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان
خرید ویلا چمستان کیابسر

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

3 ماه پیش

580,000,000تومان
خرید ویلا چمستان سنگتاب

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

580,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

650,000,000تومان
خرید ویلا چمستان ورازده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 400

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 400

املاک, ویلا

3 ماه پیش

600,000,000تومان
خرید ویلا مبله امیرآباد چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

900,000,000تومان
خرید ویلا لوکس چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

900,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

400,000,000تومان
فروش فوری ویلا در چمستان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

400,000,000تومان
خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

300,000,000تومان
خرید ویلا چمستان سند دار

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

300,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

450,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی در چمستان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

700,000,000تومان
خرید ویلا اکازیون چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

350,000,000تومان
خرید ویلا در بهدشت چمستان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

ویلا چمستان

3 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا پشت پارک جنگلی

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 331

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 4حمام: 3مترمربع: 331

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا امیرآباد چمستان

خرید ویلا امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآیاد

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

3 ماه پیش

700,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان نور

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی آمل

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

3 ماه پیش

450,000,000تومان
خرید ویلا چمستان ورازده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا بهدشت چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

900,000,000تومان
خرید ویلا چمستان جوربند

خرید ویلا چمستان جوربند

مازندران چمستان جوربند

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

900,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

490,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

400,000,000تومان
خرید ویلا چمستان همصفا

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

400,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

450,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان بهدشت

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

450,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

300,000,000تومان
خرید ویلا ارزان چمستان

خرید ویلا ارزان چمستان

مازندران چمستان بهدشت

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

300,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

650,000,000تومان
خرید ویلا چمستان آهودشت

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

480,000,000تومان
خرید ویلا در آمل

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 270

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 270

املاک, ویلا

3 ماه پیش

950,000,000تومان
خرید ویلا آهودشت چمستان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

950,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 500

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا چمستان بهدشت

خرید ویلا چمستان بهدشت

مازندارن چمستان بهدشت نعمت آباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا امیرآباد نور

خرید ویلا امیرآباد نور

مازندران چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 275

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 275

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان
خرید ویلا اکازیون چمستان

خرید ویلا اکازیون چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 450

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 450

املاک, ویلا

3 ماه پیش

700,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان
خرید ویلا در سعادت آباد چمستان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 500

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 500

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,550,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی سعادت آباد

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 360

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,550,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 360

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان
خرید ویلا در سعادت آباد نور

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,250,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان
خرید ویلا سعادت آباد چمستان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 400

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

1,600,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 400

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 290

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

950,000,000تومان

خواب: 4حمام: 4مترمربع: 290

املاک, ویلا

3 ماه پیش