حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

850,000,000تومان
خرید ویلا لوکس چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 290

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 290

املاک, ویلا

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان
خرید ویلا در امیرآباد نور

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 4حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

2 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا در امیرآباد

خرید ویلا در امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 230

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 230

املاک, ویلا

3 ماه پیش

570,000,000تومان
خرید ویلا امیرآباد

خرید ویلا امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

570,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

750,000,000تومان
خرید ویلا در امیرآباد چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 220

املاک, ویلا

3 ماه پیش

600,000,000تومان
خرید ویلا مبله امیرآباد چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

600,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا امیرآباد چمستان

خرید ویلا امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآیاد

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا امیرآباد نور

خرید ویلا امیرآباد نور

مازندران چمستان امیرآباد

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 275

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 275

املاک, ویلا

3 ماه پیش