امیرآباد

13 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید ویلا امیرآباد نور

مازندران چمستان امیرآباد
 • 12 آیدی ملک
 • 275
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
 • 9 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 220 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در چمستان امیرآباد

مازندران چمستان امیرآباد
 • 8 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآباد
 • 3 آیدی ملک
 • 290
  مترمربع
 • 250 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه