حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

1,200,000,000تومان
خرید ویلا باغ در شمال آمل

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 600

املاک, ویلا باغ شمال, ویلا شمال

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

1,200,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 600

املاک, ویلا باغ شمال, ویلا شمال

8 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی در آمل

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا شمال

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 2حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا شمال

8 ماه پیش

500,000,000تومان
خرید ویلا آمل

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا شمال

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

500,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا شمال

8 ماه پیش

750,000,000تومان
خرید ویلا ولیسده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا شمال

رحیمی

8 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا شمال

8 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 612

املاک, ویلا شمال

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

750,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 612

املاک, ویلا شمال

8 ماه پیش

850,000,000تومان
خرید ویلا باغ آمل

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

املاک, ویلا باغ شمال, ویلا شمال

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

850,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 500

املاک, ویلا باغ شمال, ویلا شمال

8 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا جنگلی آمل

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا شمال

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا شمال

8 ماه پیش

480,000,000تومان
خرید ویلا در آمل

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 270

املاک, ویلا شمال, ویلا نیم پیلوت

رحیمی , کاملی

8 ماه پیش

480,000,000تومان

خواب: 3حمام: 3مترمربع: 270

املاک, ویلا شمال, ویلا نیم پیلوت

8 ماه پیش