حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

670,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

2 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

700,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

2 ماه پیش

730,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان با قیمت مناسب

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 265

املاک, ویلا

ویلا چمستان

2 ماه پیش

730,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 265

املاک, ویلا

2 ماه پیش

540,000,000تومان
ویلا چمستان اقساطی

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 210

املاک, ویلا

رحیمی

2 ماه پیش

540,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 210

املاک, ویلا

2 ماه پیش

900,000,000تومان
خرید ویلا در بهدشت

خرید ویلا در بهدشت

مازندران چمستان بهدشت

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

900,000,000تومان

خواب: 3حمام: 4مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

390,000,000تومان
خرید ویلا در چمستان ارزان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

390,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

350,000,000تومان
خرید ویلا ارزان در چمستان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا شمال چمستان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش

350,000,000تومان
خرید ویلا در بهدشت چمستان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

350,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1مترمربع: 240

املاک, ویلا

3 ماه پیش