حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

390,000,000تومان
خرید ویلا ارزان کلوده محمودآباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 240

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

390,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 240

املاک, ویلا

3 ماه پیش

800,000,000تومان
خرید ویلا در کلوده محموداباد

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

800,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 250

املاک, ویلا

3 ماه پیش

550,000,000تومان
خرید ویلا کلوده محموداباد

خرید ویلا کلوده محموداباد

مازندران محمودآباد کلوده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

550,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

3 ماه پیش

570,000,000تومان
خرید ویلا کلوده

خرید ویلا کلوده

مازندران محمودآباد کلوده

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

570,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 300

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

650,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 270

املاک, ویلا

3 ماه پیش

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

رحیمی

3 ماه پیش

490,000,000تومان

خواب: 3حمام: 2مترمربع: 260

املاک, ویلا

3 ماه پیش