محمودآباد

10 املاک
ترتیب بر اساس:

ویلا نوساز محمودآباد کلوده

مازندران محمودآباد کلوده
 • 153 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 180 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
9 ماه پیش

خرید ویلا اکازیون شمال کلوده

مازندران کلوده محمودآباد
 • 152 آیدی ملک
 • 600
  مترمربع
 • 180 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
9 ماه پیش

خرید ویلا مستقل کلوده محمودآباد

مازندران کلوده محمودآباد
 • 151 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 135 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
9 ماه پیش

خرید ویلا اقساطی کلوده محمودآباد

مازندران کلوده محمودآباد
 • 149 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 130 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
9 ماه پیش

خرید ویلا ارزان کلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد کلوده
 • 70 آیدی ملک
 • 240
  مترمربع
 • 135 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در کلوده محموداباد

مازندران محمودآباد کلوده
 • 68 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا کلوده محموداباد

مازندران محمودآباد کلوده
 • 69 آیدی ملک
 • 270
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا کلوده

مازندران محمودآباد کلوده
 • 65 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا کلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد کلوده
 • 21 آیدی ملک
 • 270
  مترمربع
 • 178 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه