سعادت آباد

25 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید ویلا اکازیون چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 10 آیدی ملک
 • 450
  مترمربع
 • 320 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در سعادت آباد چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 7 آیدی ملک
 • 500
  مترمربع
 • 380 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا جنگلی سعادت آباد

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 6 آیدی ملک
 • 360
  مترمربع
 • 355 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در سعادت آباد نور

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 5 آیدی ملک
 • 260
  مترمربع
 • 210 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا سعادت آباد چمستان

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 4 آیدی ملک
 • 400
  مترمربع
 • 375 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان سعادت آباد

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 2 آیدی ملک
 • 460
  مترمربع
 • 320 مترمربع
 • 4 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا سعادت آباد

مازندران چمستان سعادت آباد
 • 1 آیدی ملک
 • 750
  مترمربع
 • 390 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه