باربکیو

130 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید ویلا امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآیاد
 • 28 آیدی ملک
 • 240
  مترمربع
 • 155 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در چمستان نور

مازندران چمستان
 • 27 آیدی ملک
 • 250
  مترمربع
 • 190 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

چمستان پشت پارک جنگلی نور

مازندران چمستان
 • 25 آیدی ملک
 • 350
  مترمربع
 • 240 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان ورازده

 • 24 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان جوربند

مازندران چمستان جوربند
 • 22 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا کلوده محمودآباد

مازندران محمودآباد کلوده
 • 21 آیدی ملک
 • 270
  مترمربع
 • 178 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا محمودآباد کلوده

مازندران محمودآباد کلوده
 • 20 آیدی ملک
 • 260
  مترمربع
 • 160 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان همصفا

مازندران چمستان همصفا
 • 19 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در چمستان بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
 • 18 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه