نیم پیلوت

44 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

مازندران چمستان
 • 36 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در بهدشت چمستان

مازندران چمستان بهدشت
 • 32 آیدی ملک
 • 240
  مترمربع
 • 140 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا امیرآباد چمستان

مازندران چمستان امیرآیاد
 • 28 آیدی ملک
 • 240
  مترمربع
 • 155 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان ورازده

 • 24 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا محمودآباد کلوده

مازندران محمودآباد کلوده
 • 20 آیدی ملک
 • 260
  مترمربع
 • 160 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان همصفا

مازندران چمستان همصفا
 • 19 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در چمستان بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
 • 18 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان بهدشت

مازندارن چمستان بهدشت نعمت آباد
 • 13 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه