زیر قیمت

33 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید ویلا در نور

 • 600,000,000تومان
مازندران نور
 • 58 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا آمل

مازندران آمل
 • 57 آیدی ملک
 • 260
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا نور الیمالات

مازندران نور الیمالات
 • 55 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 180 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در چمستان شمال

مازندران چمستان
 • 50 آیدی ملک
 • 260
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش
 • 600,000,000تومان
خرید ویلا مبله امیرآباد چمستان

خرید ویلا مبله امیرآباد چمستان

 • 600,000,000تومان
مازندران چمستان امیرآباد
 • 39 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا نیم پیلوت چمستان

مازندران چمستان
 • 36 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان سند دار

مازندران چمستان
 • 35 آیدی ملک
 • 260
  مترمربع
 • 110 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در بهدشت چمستان

مازندران چمستان بهدشت
 • 32 آیدی ملک
 • 240
  مترمربع
 • 140 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان ورازده

 • 24 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه