زمین کشاورزی

4 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید زمین ارزان کشاورزی آمل

مازندران آمل ولیسده
 • 135 آیدی ملک
 • 2000
  مترمربع
9 ماه پیش

خرید باغ کیوی آمل

مازندران آمل دوراهی ولیسده
 • 112 آیدی ملک
 • 30000
  مترمربع
10 ماه پیش

خرید زمین کشاورزی جاده حسین آباد کلوده

مازندران جاده حسین آباد کلوده
 • 109 آیدی ملک
 • 50000
  مترمربع
10 ماه پیش

خرید زمین کشاورزی آمل ولیسده

مازندران آمل ولیسده
 • 108 آیدی ملک
 • 6000
  مترمربع
10 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه