حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

85,000تومان/به ازای هر مترمربع
خرید زمین ارزان کشاورزی آمل

مترمربع: 2000

املاک, زمین کشاورزی

کاملی

6 ماه پیش

85,000تومان/به ازای هر مترمربع

مترمربع: 2000

املاک, زمین کشاورزی

6 ماه پیش

به ازای هر مترمربع250,000تومان

خرید باغ کیوی آمل

مازندران آمل دوراهی ولیسده

مترمربع: 30000

املاک, زمین کشاورزی

کاملی , رحیمی

7 ماه پیش

به ازای هر مترمربع250,000تومان

مترمربع: 30000

املاک, زمین کشاورزی

7 ماه پیش

70,000تومان/به ازای هر مترمربع
خرید زمین کشاورزی جاده حسین آباد کلوده

مترمربع: 50000

املاک, زمین کشاورزی

کاملی , رحیمی

7 ماه پیش

70,000تومان/به ازای هر مترمربع

مترمربع: 50000

املاک, زمین کشاورزی

7 ماه پیش

85,000تومان/به ازای هر مترمربع
خرید زمین کشاورزی آمل ولیسده

مترمربع: 6000

املاک, زمین کشاورزی

کاملی , رحیمی

7 ماه پیش

85,000تومان/به ازای هر مترمربع

مترمربع: 6000

املاک, زمین کشاورزی

7 ماه پیش