حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

مترمربع: 4800

املاک, زمین شمال

کاملی

8 ماه پیش

مترمربع: 4800

املاک, زمین شمال

8 ماه پیش

مترمربع: 800

املاک, زمین شمال

کاملی

8 ماه پیش

مترمربع: 800

املاک, زمین شمال

8 ماه پیش

خرید زمین جاده حسین آباد کلوده

مازندران کلوده جاده حسین آباد

مترمربع: 520

املاک, زمین شمال

کاملی

8 ماه پیش

مترمربع: 520

املاک, زمین شمال

8 ماه پیش

1,000,000تومان/به ازای هر مترمربع
خرید زمین داخل بافت حسین آباد کلوده

خرید زمین کمربندی امامزاده عبدالله آمل

مازندران کمربندی شهر امامزاده عبدالله

مترمربع: 4000

املاک, زمین شمال

کاملی

8 ماه پیش

1,000,000تومان/به ازای هر مترمربع

مترمربع: 4000

املاک, زمین شمال

8 ماه پیش

مترمربع: 3000

املاک, زمین شمال

کاملی

8 ماه پیش

مترمربع: 3000

املاک, زمین شمال

8 ماه پیش