فروش

76 املاک
ترتیب بر اساس:

خرید ویلا جنگلی آمل

مازندران آمل
 • 26 آیدی ملک
 • 270
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان ورازده

 • 24 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا بهدشت چمستان

 • 23 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان جوربند

مازندران چمستان جوربند
 • 22 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 200 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان همصفا

مازندران چمستان همصفا
 • 19 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در چمستان بهدشت

مازندران چمستان بهدشت
 • 18 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 150 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا ارزان چمستان

مازندران چمستان بهدشت
 • 17 آیدی ملک
 • 220
  مترمربع
 • 110 مترمربع
 • 2 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا در آمل

مازندران آمل
 • 15 آیدی ملک
 • 270
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

خرید ویلا چمستان بهدشت

مازندارن چمستان بهدشت نعمت آباد
 • 13 آیدی ملک
 • 300
  مترمربع
 • 170 مترمربع
 • 3 اتاق خواب
1 سال پیش

مقایسه املاک

مقایسه